پاورپوینت گفتار دوم فصل دوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار دوم فصل دوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار دوم فصل دوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

 

بینایی

بیشتر اطلاعات محیط پیرامون را از راه دیدن و به کمک اندام حس بینایی، یعنی چشم دریافت می کنیم. کرۀ چشم در حفرۀ استخوانی کاسۀ چشم قرار دارد. ماهیچه هایی که به کرۀ چشم متصل اند، آن را حرکت می دهند. این ماهیچه ها را در فعالیت تشریح چشم می توانید ببینید.

پلک ها، مژه ها، بافت چربی روی کرۀ چشم و اشک از چشم حفاظت می کنند. در شکل 4 ساختار کرۀ چشم را می بینید.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 49 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.