پاورپوینت گفتار سوم فصل دوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار سوم فصل دوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار سوم فصل دوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

 

گیرنده های حسی انسان می توانند محرک های گوناگون محیط را دریافت کنند. اما محرک هایی مانند پرتو های فرابنفش نیز وجود دارد که انسان به کمک دستگاه های ویژه ای می تواند آنها را دریافت کند؛ در حالی که برخی جانوران گیرنده های دریافت کنندۀ آنها را دارند. در ادامه به برخی گیرنده های حسی در جانوران می پردازیم.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 15 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.