پاورپوینت گفتار دوم فصل سوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار دوم فصل سوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار دوم فصل سوم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

 

بسیاری از ماهیچه ها به صورت جفت باعث حرکات اندام ها می شوند؛ زیرا ماهیچه ها فقط قابلیت انقباض دارند. انقباض هر ماهیچه فقط می تواند استخوانی را در جهتی خاص بکشد، ولی آن ماهیچه نمی تواند استخوان را به حالت قبل برگرداند، این وظیفه بر عهدۀ ماهیچۀ متقابل آن است.

برای مثال، ماهیچه روی بازو می تواند ساعد را به سمت جلو یا بالا بیاورد، ولی نمی تواند آن را به حالت قبل برگرداند و این حرکت توسط ماهیچه پشت بازو انجام می شود.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 28 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.