پاورپوینت گفتار اول فصل پنجم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل پنجم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل پنجم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

 

شاید بهترین راه در امان ماندن از میکروب ها، جلوگیری از ورود آنها به بدن باشد. واقعیت هم همین است. همان گونه که با دیوار کشیدن در گرداگرد یک شهر، می توان سدّی در برابر حملۀ بیگانگان ایجاد کرد، بدن ما به وسیلۀ سدهایی در اطراف خود، محافظت می شود. پوست و مخاط، سدّ محکمی در برابر ورود میکروب ها ایجاد می کنند.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 14 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.