پاورپوینت گفتار اول فصل ششم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل ششم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل ششم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

 

همان طور که می دانید کروموزوم از دِنا(DNA) و پروتئین تشکیل شده است. به شکل ۱ توجه کنید. زمانی که یاخته در حال تقسیم نیست، فشردگی مادۀ وراثتی هسته، کمتر و به صورت توده ای از رشته های درهم است که به آن، فامینه )کروماتین) می گویند. هر رشتۀ کروماتین از واحدهای تکراری به نام هسته تَن (نوکلئوزوم) تشکیل می شود که در آن، مولکول((دنا)) حدود 2 دور در اطراف 8 مولکول پروتئینی به نام هیستون پیچیده است.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 19 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.