پاورپوینت گفتار سوم فصل پنجم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار سوم فصل پنجم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار سوم فصل پنجم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

 

لنفوسیت ها و شناسایی آنتی ژن

دفاع اختصاصی به وسیلۀ لنفوسیت های B و T انجام  می شود. هر دو نوع لنفوسیت در مغز استخوان تولید می شوند و در ابتدا نابالغ اند؛ یعنی توانایی شناسایی عامل بیگانه را ندارند.

لنفوسیت های B در همان مغز استخوان اما لنفوسیت های T در تیموس بالغ می شوند و به این ترتیب، توانایی شناسایی عامل بیگانه را به دست می آورند (شکل 10).

 تیموس در دوران نوزادی و کودکی فعالیت زیادی دارد اما به تدریج از فعالیت آن کاسته می شود و اندازۀ آن تحلیل می رود.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.