پاورپوینت گفتار دوم فصل هفتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار دوم فصل هفتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار دوم فصل هفتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

 

ساختار تخمدان با بیضه تفاوت دارد. درون آن لوله های پیچ درپیچ وجود ندارد. درون هر تخمدان نوزاد دختر در حدود یک میلیون مامه یاخته (اووسیت) اولیه وجود دارد. هر اووسیت را یاخته های تغذیه کننده احاطه می کنند که به مجموعۀ آنها انبانک (فولیکول)گفته می شود. پس از تولد، تعداد این فولیکول ها افزایش نخواهد یافت و به دلایل نامعلومی تعداد زیادی از آنها از بین می روند. تغییراتی را که در تخمدان رخ می دهد در شکل 6 می بینید.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 33 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.